Myšlenky před postní dobou

Jaro se tu sobotu dralo o slovo: modř oblohy a plný jas slunečních paprsků ukazoval jasně a zřetelně, že zima už má namále. My jsme to ovšem vnímali jen přes okno budovy biskupství, kde jsme se my, trvalí diakoni našeho biskupství, setkali ve společenství se spolubratry.

Po úvodní mši svaté, jsme pokračovali v jídelním sále biskupství. Hned na začátku jsme trochu oslavovali, protože jeden z našich spolubratrů oslavoval pěkně kulaté životní jubileum. A tak znělo ono známé „Živijó“ a také samozřejmě různá blahopřání.

Generální vikář naší diecéze Mons. P. Martin David pak odstartoval svou přednášku O Liturgii (křtu) a začal skutečně pěkně od začátku – počátkem této svátosti v Církvi. A vzhledem ke skutečnosti, že v naší diecézi právě probíhá „rok křtu“, byla jeho přednáška načasována zcela přesně. Jak bylo v přednášce zdůrazněno i nadcházející postní doba je dobou přípravy na křest, který je pak slaven o Velikonocích, což samozřejmě je samo o sobě dostatečně výmluvné jako časová souvislost. A co bylo jakýmsi “metodickým průvodcem” po celé přednášce? To, co by nám mělo být jasné a známé, ale také to, co vždy vyžaduje nový pohled, nový výklad, nový impulz; totiž liturgické texty všech postních nedělí. Ty samotné jsou přípravou ke křtu par excellence, jak to zdůraznil papež Benedikt XVI ve svém listu k postní době. Přednáška otce generálního vikáře byla opravdu hutná, obohacují a inspirativní. Určitě máme na čím přemýšlet a co předávat těm, kteří nám byli svěřeni.A pokud si chcete přednášku připomenout, je ke stažení zde. Texty totiž dal otec generální vikář našemu webu k dispozici. Děkujeme.

Poté spolubratr Jan Gilík přednesl pěkný referát na téma „Svět rodiny a svět politiky“. Téma, které opravdu patří k tématům v současnosti velmi „žhavým“… a že to tak je, to potvrdilá živá diskuse, která se zcela spontánně rozvinula.

Pár fotografií může naše setkání připomenout.

Mohlo by se vám líbit...