Nejsvětější Trojice A – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Dnešní svátek nám kromě základní teologické pravdy křesťanství nabízí velmi důležitou jistotu – Bůh se o mě zajímá. Ne jako soudce, ale jako ten nejlepší otec. I když se zdá, že Mojžíš Ho musí prosit, aby šel s nimi, je zřejmé, že Bohu se takováto modlitba líbí a celým svým srdcem ji očekává – jako projev důvěry člověka v Jeho starostlivost a dobrotu. I v Jeho moc, kterou nás dovede uchránit před nepřítelem, před zlem.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...