Ve věku 66 let zemřel P. Jan Hurník, salesián Dona Boska a rodák z Ostravy-Polanky

Ostrava – Ve středu 19. 12. 2018 ve večerních hodinách ve věku 66 let přijal pozvání k osobnímu setkání se vzkříšeným Pánem P. Jan Hurník SDB. S vděčností za všechno, čím nás Bůh skrze něj obdaroval, s prosbou za spásu jeho duše a ve víře v Ježíše Krista vzkříšeného vytvoříme společenství při mši svaté v pátek 28. prosince 2018 ve 12 hodin v kostele sv. Josefa (Don Bosco) v Moravské Ostravě a poté jeho tělo uložíme do kněžského hrobu v Polance nad Odrou.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...