Svěcení trvalých jáhnů

Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil dne 9. září 2006 osm nových trvalých jáhnů, kteří přijali svěcení v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Služba trvalého jáhna je určena zejména ženatým mužům, kteří v sobě objevili duchovní povolání a rozhodli se aktivně zapojit do života církve. Trvalý jáhen vypomáhá knězi s vyučováním náboženství, přípravami na křest katechumenů nebo poučením snoubenců před udělením svátosti manželství. Jáhen vede bohoslužby slova, předčítá ve shromáždění věřících evangelium a může kázat. Jáhnové jsou také zplnomocněni oddávat snoubence a vést církevní pohřební obřady.

    Službu trvalého jáhenství přijali:

  • Mgr. Jan Breník z Ostravy-Mariánských Hor
  • Václav Flejberk z Dolních Životic
  • Ing. Mgr. Jindřich Honěk z Havířova
  • Mgr. Piotr Maria Kukuczka z Českého Těšína
  • Ing. Alois Pinďák z Bílova
  • Ing. Miroslav Poloch z Horních Domaslavic
  • PhDr., Mgr. Pavel Ramík z Bašky u Frýdku-Místku
  • Bc. Antonín Urban z Nového Jičín


Mohlo by se vám líbit...