Jáhni přišli i se svými manželkami

Po delší době jsme se opět setkali, abychom upevnili vztahy a také se něco dověděli, protože setkání mělo být doplněno přednáškou otce Marka Kozáka na téma „Pavel a víra“. A abychom nebyli tak sami, vzali jsme sebou i své manželky a tak je jasné, že se nás sešlo mnohem více, než jindy.

Začátek setkání patřil mši svaté, ale ještě předtím mnozí (a mnohé) využili možnosti svátosti smíření.

Pak jsme se znovu shromáždili v jídelně biskupství, kde už byla připravena technika pro přednášku otce Marka. Ta sice zpočátku nepatrně zlobila, ale pak si přece jen po domluvě odborníka dala říci.

Přednáška byla nesmírně zajímavá, doprovozena množstvím obrázků, map a doprovodných textů. Vyprávění doplňovalo promítání na velké plátno, takže všichni dobře viděli. Obsahem byl život a hlásání Evangelia svatým Pavlem. Po přestávce měla přednáška spíše směr teoretický a zabývala se prožíváním a rozvojem víry u sv. Pavla. Díky otče Marku.

Před obědem jsme se společně pomodlili Anděl Páně a pustili se do jídla. (Mimochodem: výborné.)

Domů jsme odešli obohaceni nejen o dojmy z dalšího setkání, ale i o hlubší poznání míst, kde žil a působil sv. Pavel.

A fotograf? Ten nezahálel a pilně fotil.

Mohlo by se vám líbit...