Noční bdění v Bašce

V pátek 27.10.2006 proběhla ve filiálním kostele sv. Václava v Bašce celonoční bdění. Večer v deset hodin byla vystavena Nejsvětější Svátost a noční bdění začalo hodinu a půl trvající společnou adorací. Následovalo dvě hodiny soukromého tichého hledění do tváře samotného Boha, přítomného mezi námi.

V dvě hodiny započala znovu hodinová společná adorace střídána zpěvem přítomných mladých a doprovázena tóny kytar. Ta probudila ty, které ukolébalo předchozí ticho do dřímoty.

Následující čas opět patřil tichému soustředění k modlitbě tváří tvář Stvořiteli, Vykupiteli a Spasiteli. Celonoční bdění bylo zakončeno společným poděkováním za prožité chvíle a udělením požehnání.

V zákulisí bylo připraveno malé občerstvení, které bylo během bdění skutečně využíváno. Byl připraven i odpočivný koutek pro ty, kteří by během bdění potřebovali přivít oči. Kupodivu byl tento koutek využíván minimálně…

Noční bdění doprovázel trvalý jáhen Pavel Ramík a účastnilo se ho asi třináct, převážně mladých osob. Během bdění vzniklo několik fotografií.

Mohlo by se vám líbit...