Svědomí jako nejvyšší norma

„Postní doba nás vybízí k prohloubení našeho vztahu k Bohu a vztahu k bližnímu.“ Tato slova zazněla při úvodu mše sv., kterou jsme slavili v kapli biskupství s P. Mgr. Janem Czudkem, Th.D., děkanem opavského děkanátu a farářem farnosti Panny Marie v Opavě. A hned během homilie zazněly první myšlenky hlavního tématu našeho setkání diakonů ostravsko-opavské diecéze „Svědomí jako nejvyšší norma“.
Setkání, po organizačních a dalších informacích, pak pokračovalo přednáškou otce Jana, který vyučuje na Katedře systematické teologie CMTF UP v Olomouci.
Přednáška o svědomí sice začala definicí svědomí a z počátku zdálo se, že jsme se ocitli v přednáškové aule. Nicméně jen několik vět dále se všechno změnilo a vše se změnilo do úsměvné, mimořádně zajímavé a také poutavé formy, což jasně dokazovalo úplné ticho při přednášce a také množství poznámek, které si posluchači psali. Ti, kdo přednášku neslyšeli, jistě o hodně přišli…
Svědomí je jistě důležitá okolnost našeho života a tak není divu, že bylo množství dotazů a rozvinula se diskuse k tématu. Určitě ale další a další otázky tanuly v mysli účastníků při cestě domů…
Otče Jane, patří vám naše poděkování!

A jen na závěr: definice svědomí v pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et Spes  se nachází v článku 16. V Katechismu se pak nachází v paragrafu 1776.

Mohlo by se vám líbit...