Setkání trvalých jáhnů v prosinci

Biskup František Václav Lobkowicz se pravidelně několikrát za rok setkává se svými trvalými jáhny. Toto setkání upevňuje osobní pouto mezi biskupem a jeho pomocníky v pastoračním úslilí.

Dnešní setkámí se odehrávalo v předadventním ovzduší, když v textech zahajovací mše svaté zaznívaly výzvy, které spojujeme s adventem.

Setkání jáhnů pak pokračovalo v sálu správní budovy biskupství, kde zaznělo téma z textu Ecclesia de Eucharistia, připravené jedním z bratrů jáhnů. Následovalo hlavní téma setkání, které přednesl otec biskup František. Název tématu je více než vypovídající: Stát a Církev. Samozřejmě zcela přirozeně se na závěr rozproudila diskuse o právě slyšeném.

V přestávkách setkání si otec biskup vždy najde chvíli i pro osobní setkávání s jednotlivými jáhny a dnes tomu bylo nejinak. Součástí každého setkávání je i společné jídlo a tak se prostíral i dnes stůl s obědem…Setkání bylo posléze ukončeno společnou polední modlitbou breviáře.

Celé setkání bylo monitorováno zvídavým fotoaparátem.

Mohlo by se vám líbit...