Proroci Starého Zákona…

… to byl obsah a hlavní téma našeho březnového setkání.

Setkání začalo – jak jinak – než nejsvětější obětí Ježíše Krista, tedy mší svatou, kterou nám zprostředkovali otcové Martin Šmíd a otec Pavel Moravec.

Otce Pavla už dobře známe, protože naše setkání už několikrát navštívil, a vždy se jednalo o setkání velice zajímavé.  A i dnes to nebylo jinak, ale to předbíhám.

Nejprve si vzal slovo P. Mgr. Libor Botek ThD., který přednesl příspěvek zabývající se rozdíly mezi požadavky na formaci u kněží a u trvalých jáhnů. Jednotlivé rozdíly vyplývají z jak z dokumentů II. Vatikánského koncilu, tak z Katechismu katolické církve a dalších církevních dokumentů. Po tak podrobném rozboru rozdílů, které otec Botek přednesl, nám bylo jasné, že rozdíly ve formaci kněží a jáhnů zde jsou a vůbec nejsou malé a to i přesto, že tyto rozdíly nejsou na první pohled zřetelné. Teprve detailnější pohled je odhalí… Autorem prvního článku s názvem“Jáhni v obtížných životních situacích“ je Mgr. Monika Menke, Th.D. z CMTF-UP, autorem druhého článku s názvem Cíle a důrazy formace trvalých jáhnů je P. Mgr. Libor Botek, Th.D. Oba články jsou poskytovány pouze na vyžádání, a to administrátorem tohoto webu.

Po krátké přestávce jsme se zaposlouchali do slov o. Pavla Moravce. I dnes zaznělo téma ze Starého Zákona, a sice o prorocích, především Eliášovi a Jonášovi. Slyšeli jsme o tom, jak proroci žili, jak „prorokovali“, jak vznikaly prorocké knihy a spoustu dalších reálií, ale i spoustu podnětů pro zamyšlení.

Věřte nebo ne, téma bylo (opět) nesmírně zajímavé a přínosné. Poslouchali jsme dobře a věřím, že jsme si mnoho odnesli. Koneckonců téma proroků by nám mělo být hodně blízké, vždyť na křtu jsme každý z nás přijali úkol být prorokem. Kdoví jak tuto svou úlohu plníme v praxi?

A jen poznámka na konec: Nezapomeňte na další setkání. Koná se v sobotu 19. 05. 2012.

Mohlo by se vám líbit...