Setkání manželek trvalých jáhnů

Sobotní ráno 27. ledna 2007 bylo sice nevlídné a zasněžené, přesto setkání manželek trvalých jáhnů, které se uskutečnilo v sídle diecéze v Ostravě, bylo poznamenané srdečnou neformálností a teplem lidských vztahů.

Začátek setkání patřil mši svaté, po níž, v zasedací místnosti biskupství a při kávě, zaznělo ústy P. Martina Šmída hlavní téma: Maria, žena hodná následování. Panna Maria zde byla představena jako žena, která nežila svůj život bez starostí a strastí běžného života. Spíše naopak. A právě skutečnost, že Panna Maria, ač je Matkou samotného Syna Božího, žila život obyčejné ženy, může být pro nás – ženy trvalých jáhnů nesmírně inspirativní. Text přednášky Maria, žena hodná následování si můžete stáhnout.

Pak následovala neformální představování několika členů společenství Focolare. Každý z nich mluvil o svém, na první pohled obyčejném životě. Neobyčejné bylo ale to, že ve svém životě dal každý z nich prostor pro působení Boha, který má ale unikátní schopnost: i z té nejobyčejnější činnosti – je-li vykonávaná z láskou – udělat modlitbu a službu bližnímu. Byly to nesmírně obohacující výpovědi.

Při obědě a i po něm se rozběhly neformální a přátelské rozhovory ve skupinkách, které reflektovaly čerstvé impulsy z dnešního setkání.

Určitě se budeme těšit na další setkání.

Fotografie zachycují atmosféru setkání.

Mohlo by se vám líbit...