Kandidát trvalého jáhenství Pavel Kupčík odpovídá

Kupčík Pavel

Pavel Kupčík hovoří o pozvání k cestě trvalého jáhenství…

Pavel Kupčík pochází z farnosti Kopřivnice a nyní prochází formační přípravou pro kandidáty trvalého jáhenství.

Otázka: Co Vás přivedlo k tomu, že se chcete stát trvalým jáhnem?
Odpověď: Byl to hlavně stále se ozývající tichý hlas, který jsem vnímal ve svém nitru. S tímto vnitřním pocitem má zkušenost asi každý, kdo se rozhodl nabídnout své služby Bohu. Když jsem pozoroval, jakým způsobem se po mém rozhodnutí daly události do pohybu, začínal jsem věřit, že mě Bůh zve ke službě. Avšak otázka, zda jsem na službu vhodný a zda obstojím, se stále vrací. Myslím si, že se jí člověk nezbaví nikdy.

Otázka: Jste ženatý a máte děti. Jak na předpokládanou skutečnost trvalého jáhenství reaguje Vaše rodina?
Odpověď: Snažím se, aby moje příprava na službu jáhna nebyla jen mou přípravou, a chci zapojit celou rodinu. Často na to téma doma hovoříme a taky na to pamatujeme při společné modlitbě. Přál bych si, aby to nebylo jen mé rozhodnutí, ale rozhodnutí nás všech.

Otázka: Co je náplní jáhenské formace a jak tato formace probíhá?
Odpověď: V této chvíli u mě probíhá druhý rok přípravy. Setkáváme se jednou za měsíc v Kravařích s O. Bohuslavem Novákem. V prvním roce jsme se hlavně zamýšleli nad slovem služba. Vodítkem nám byla kniha „Základní normy pro formaci trvalých jáhnů. Směrnice pro službu a život trvalých jáhnů.“ Snažíme se rozvíjet svůj duchovní život s důrazem na zpytování svědomí, osobní a společnou modlitbu a pravidelné přijímání svátostí. Je důležité osvojit si pozitivní vnímání života a rozdávat kolem sebe radost a optimismus.

Otázka: Trvalé jáhenství je službou církvi. Jaké jsou Vaše představy o této službě?
Odpověď: Tato otázka je ve mně stále otevřená. Nechtěl bych sloužit jen jako pomocník kněze v naší farnosti. Spoustu let jsem pracoval ve skautském oddíle, jsem salesiánským spolupracovníkem, a děti a mládež mne hodně oslovují. Mohla by to být jedna z cest mého působení v jáhenské službě. Další velkou příležitost vidím v práci pro společenství mužů ve farnosti a v pomoci, aby si v církvi našli své pevné místo.

Otázka: Jak jste připraven spojit jáhenskou službu s výkonem svého povolání a s rolí otce rodiny?

Odpověď: Jsem si vědom, že bych nemohl vykonávat jáhenskou službu a zároveň pracovat v třísměnném provoze nebo podnikat a k tomu být ještě otcem rodiny. V současnosti pracuji jako školník na základní škole, což si myslím, že by šlo s jáhenskou službou spojit. Po vystudování teologické fakulty se otvírá možnost vyučovat náboženství a křesťanskou etiku. Naplňovala by mne i práce mistra odborné výchovy na střední škole. Ve strojírenství jsem pracoval dvacet let, takže nějaké zkušenosti bych možná mohl předávat. Také si dobře uvědomuji, že mým prvořadým úkolem je být dobrým otcem rodiny. Vím, že bez Boží pomoci a jeho požehnání to není možné.

Děkuji Vám za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...