Jen adventní věnec před oltářem

biskupské kaple sv. Kříže naznačoval, že je skutečně advent, protože počasí tomu neodpovídalo. Mešní liturgii sloužil náš otec biskup za  spolukoncelebrace otce Martina Šmída a otce Jana Balíka.  Promluva otce biskupa byla – jak jinak v době adventní – zaměřena na naději. A nositelé naděje  v dnešním, často beznadějněm světě, jsme právě my všichni věřící, a samozřejmě především my, totiž ti, kdo byli k tomuto úkolu dokonce vysvěceni, jak otec biskup zdůraznil.

Po mši svaté jsme pokračovali v setkání s otcem biskupem v jídelně budovy. Otec biskup se zmínil o některých náležitostech při slavení liturgie, povzbudil nás do další služby a také přidal několik úsměvných okamžiků ze svého života kněze a biskupa. Nakonec nám všem popřál požehnané vánoce s Kristem narozeným uprostřed našich srdcí a našich rodin.

Otec ThDr. Jan Balík se nám věnoval po přestávce. Otec Jan je vedoucím Sekce pro mládež ČBK. Jeho téma bylo celkem jasné: Jak zvěstovat evangelium mladým lidem. Přednáška byla skutečně hutná, plná podnětných momentů a velice dobře připravena. Abychom se orientovali během přednášky, předem jsme dostali rozšířený obsah této přednášky, takže se můžeme k tomuto tématu kdykoliv doma vrátit. Skvěle téma, skvělá přednáška! Díky otče!

Pěkné setkání s otcem biskupem a podnětnou přednáškou v předvánočním čase! Nezapomeňte na příští setkání, koná se 03.03.2012, ale ještě předtím pošlete své manželky. Ty totiž mají setkání už 28.01.2012.

Mohlo by se vám líbit...