Bratr Josef z Taizé

Jediný Čech z komunity v Taize navštívil saleziánské středisko mládeže v Havířově…
Dne 16. Října 2007 zavítal do Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově bratr Josef z Taizé .

Bratr Josef, jediný Čech žijící ve 100 členné komunitě bratří v Taize, je na 10 denní pastorační návštěvě ČR. Zúčastňuje se různých setkání s mladými a vede modlitby v duchu Taizé.

Stejně tomu bylo i v našem středisku. Během dvouhodinové návštěvy jsme tak společně mohli v modlitbě chválit Pána známými zpěvy, a také pohovořit o naší zkušenosti s duchovním vedením mladých.

O návštěvě bratra Josefa a nejen o ní, se můžete blíže dočíst v Katolickém týdeníku č. 41 z letošního roku.

Několik fotografií ze setkání a z prohlídky našeho střediska vám může přiblížit atmosféru besedy.

Mohlo by se vám líbit...