Adventní setkání jáhnů

Setkání jáhnů v adventní době je obvykle vyhrazeno setkání s biskupem…

Zahajovací mši svatou celebroval otec biskup, koncelebrantem byl delegát biskupa pro trvalé jáhny P. Mgr. Martin Šmíd. A ještě před ní byl k dispozici zpovědník P. Václav Filipec, spirituál pro trvalé jáhny.

Hlavním tématem setkání bylo „Vzdělávání dospělých“. Tématu se ujel otec biskup a připomněl nám nejen různé možnosti vzdělávání, ať už to jsou katecheze, výuka náboženství, homilie, či společná četba Písma, ale hlavně apeloval na důležitou skutečnost: dobré a pečlivé přípravy každého takového vzdělávacího aktu.

Za zcela samozřejmou situaci otec biskup pokládá, to že i my sami sebe trvale a zodpovědně vzděláváme, Vždyť není nic tristnějšího „vzdělávat“ někoho, kdo v konečném důsledku ví více, než ten, kdo učí… A prameny našeho sebevzdělání? Písmo, Katechismus, koncilní dokumenty, životopisy svatých, duchovní četba…

„Vědět“ je ale pro jáhna jen jednou stránkou věci. Minimálně stejně důležitou, ne-li důležitější věcí je milovat jak Boha samotného, tak Boha v podobě bližního, kterého vzdělávám, protože: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“ (1 K 13:1).

Po podnětné přednášce, diskusi a závěrečné modlitbě Anděl Páně jsme se společně posilnit výborným obědem. Který udělal tečku za adventním setkáním trvalých jáhnů ostravsko-opavské diecéze se svým biskupem. Otče biskupe děkujeme Vám.

Nyní už zbývá „jen“ slyšené převést do praxe a těšit se na další setkání.

Jako pokaždé i z tohoto setkání vzniklo několik fotografií, které jsou na webu k dispozici .

Mohlo by se vám líbit...