Už je tady advent

Venku byla pořádná zima a na adventním věnci zářila první svíčka, když se v kapli Sv. Kříže biskupství sloužila mše svatá za přítomnosti trvalých jáhnů. Celebroval ji P. Mgr. Václav Koloničný, který nedávno ukončil teologická studia v Římě. Po mši svaté jsme od něj vyslechli přednášku na téma „Ježíš Kristus, prostředník nové smlouvy“. Ale nepředbíhejme.

Nejprve zazněly organizační a jiné pokyny. A také jsme se obsloužili kávou nebo horkým čajem, protože venku byl pěkný mráz. Kousek něčeho sladkého také příšel vhod…

A k přednášce… Ta byla opravdu teologická! Otec Václav prošel Starým a pak i Novým Zákonem a na citacích – a nejen na nich – ukázal vývoj a různé pohledy na Smlouvu, kterou Bůh uzavřel, a vlastně jakoby stále uzavírá, s lidstvem a i s každým jednotlivcem. Slyšeli jsme, jak Bůh stále a stále vychází člověku v jeho slabosti vstříc, až nakonec uzavře smlouvu trvalou a věčnou skrze svého Syna. Bylo zajímavé sledovat duchovní rozměr jednotlivých smluv – a nejen to… Opravdu zajímavá přednáška!

A závěr? Ten patřil spolubratrovi Václavu Flejberkovi, který přečetl úryvek z Dokumentu plenárního sněmu…

Nezapomeňta si poznamenat do diáře den 29.1.2011, kdy je další setkání – a manželky vezměte sebou.

Mohlo by se vám líbit...