Mikulášská návštěva na Morávce

Svatý biskup přijal pozvání a v doprovodu svého anděla navštívil farnost Morávku…

Co je to advent ? Na tuto otázku si už dnes spolehlivě odpoví ti, kdo 8.12.2007 přišli na setkání se svatým Mikulášem do kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmě.

Projekt „Advent“ připravily děti v hodinách náboženství ze základních škol v Raškovicích a na Morávce pod vedením Mgr. Agáty Doležalové. Prezentace projektu za přispění duchovního správce farnosti Morávka P. Mgr. Andrzeje Wójcika, začala v 16.00 hodin.

P. Andrzej nejprve vysvětlil jak vznikl nápad adventní věnec vyrobit, a také objasnil symboliku adventního věnce. Nebylo to však žádná samomluva, ptal se i dětí co si myslí, že adventní věnec znázorňuje.

Pak se slova ujaly děti pod vedením katechetky Agáty. Jako první přišel mezi nás prorok Izaiáš, dozvěděli jsme se kdy žil, kdo to byl a proč si jej připomínáme právě v adventní době. Po něm se dostal ke slovu Jan Křtitel, i o něm jsme se dozvěděli, že právě podle proroctví Izaiáše připravoval všechny na příchod Spasitele. Jakmile dozněla slova o Janu Křtiteli, připomněly děti úlohu Panny Marie a sv. Josefa, že rozhodnutí Marie přijmout úděl Matky Boží nebyl jednoduchý symbolizovala hromada kamení, které v její době házeli lidé po dívce, která otěhotněla před vstupem do manželství. Děti, které všemu naslouchaly však byly pozvány, aby kameny použily jinak, aby z nich vytvořily cestičku k zatím prázdným jesličkám se senem.

Na historický úvod navázali konferanciéři a připomněli také to, co se děje v adventní době až po Štědrý večer v každé domácnosti. K vidění byla ukázka přípravy cukroví, zdobení vánočního stromu, ale třeba také úklidu. Jak oba naši uvaděči všem připomněli uklidit je třeba nejen domácnost, ale i vlastní duši. Po tom co se zapovídali u vánoční tabule, byl pozván trvalý jáhen Mirek, aby všem vysvětlil eschatologický význam adventní doby.

Po jeho krátkém vstupu děti pokračovaly v programu a postupně připomněly všechny významné světce adventní doby, nechyběl ani svatý Ondřej nebo svatá Lucie. Právě při vzpomínce na tuto světici byly děti sedící v lavicích a vyhlížející Mikuláše pozvány, aby vzaly zapálené svíčky, protože její jméno znamená světlo a položily je na symbolickou cestu k jesličkám. Nezapomněli jsme ani na lidové pranostiky, které souvisejí se svatými.

Účinkující záměrně vypustili sv. Mikuláše, kterého si připomněli nakonec. Svatý biskup přijal pozvání a v doprovodu svého anděla je navštívil. Přivítal jej P. Andrzej a pak se ujal slova sám biskup Mikuláš. Vysvětlil dětem co znamenají dobré skutky a že na světě nežijí jen samy pro sebe.

Nedočkavce, kteří by se nejradši vrhli na dárečky brzdil pohled na čerta, který obcházel kolem a symbolizoval tak, že ďábel obchází jako lev, který čeká koho by chytil do svých sítí. Biskup Mikuláš pak pozval děti, aby si od něj převzaly dárky, které jim donesl, nezapomněl ani na ty kdo nemohli kvůli nemoci přijít a po sourozencích jim poslal svoji nadílku. Pak se i s andělem rozloučil a slíbil, že zase za rok se na nás přijde podívat. Celé vystoupení doprovázela svým nádherným zpěvem naše schola.

Fotografie , dokumentují celkou katechezi.

Mohlo by se vám líbit...