Trvalí jáhni opět pohromadě

A opět je tady jedna ze sobot, kdy se scházejí trvalí jáhni ostravsko-opavské diecéze, aby vytvořili společenství, vyměnili zkušenosti, dojmy, aby vyslechli katechezi, rozšířili si obzory…

Každé setkání má svůj jasný začátek. Je jím slavení Eucharistie, tentokrát jí předsedal P. Mgr. Pavel Moravec. Přede mší svatou byla samozřejmě možnost přijmout svátost smíření, kterou uděloval buď P. Mgr. Martin Šmíd, anebo P. Václav Filipec.

Po mši svaté jsme se sešli o dvě patra výše, totiž v jídelně biskupství. Po počátečním oznámení o novinkách v „jáhenském světě“ a o připravovaných akcích jsme se zaposlouchali do hlavního katechetického tématu „Mojžíš“, které si připravil již zmíněný P. Mgr. Pavel Moravec.

Téma bylo nadmíru zajímavé a bylo zvláštní objevovat různé roviny „obyčejného“ příběhu o Mojžíšovi. Z katecheze se podařilo pořídit (ne moc kvalitní) zvukový záznam, o který se s vámi chceme podělit. Naleznete jej po kliknutí myší na Mojžíš, díl 1.Mojžíš, díl 2., Mojžíš, díl 3. Určitě stojí za poslech. Nicméně jsme nezapomněli ani na fotoaparát….

Po vyčerpání tématu „Mojžíš“ i našich sil se už nosil na stůl oběd, který už dopředu „v zákulisí“ připravily pilné ruce žen ( a pak, že prý se nemohou v Církvi realizovat :-).

Společná modlitba breviáře pak celé setkání ukončila. A už se budeme těšit na další společné setkání, tentokráte až po hlavních školních prázdninách.

Mohlo by se vám líbit...