Kaple zaplněná do posledního místečka!

Ano, kaple zaplněná do posledního místečka! To byl úvodní moment setkání trvalých jáhnů, kteří si při této dnešní příležitosti vzali sebou i své manželky.

Neviděli jsme se celé léta a tak nebyla nouze o „skupinky“, které si sdělovaly své dojmy a zážitky z poslední doby. Nicméně jen do začátku mše svaté, kterou slavil P. Mgr. Václav Koloničný, spirituál pro trvalé jáhny. Tématem jeho úvodních slov, které později rozvinul v homilii, byl „pokoj“ – kromě jiného i proto, že stále ještě dozníval včerejší svátek sv. Františka z Assisi. Ano ten, pokoj Kristův, který jsme povoláni rozšiřovat a vnášet do světa. Pokoj, který můžeme načerpat jen od toho, který je ho plný – od Krista samotného.

Po mši sv. jsme popřáli spolubratrovi Mgr. Václavovi Flejberkovi, který oslavil pěkně kulaté životní jubileum – a připili na jeho další pevné zdraví.

Po několika úvodních organizačních a informativních poznámkách se ujal slova spolubratr Ing., Mgr. Alois Pinďák. Téma bylo velice obsáhlé: evangelizace! Toto téma je velice diskutované, mnohdy špatně pochopené a někdy ovšem i dobře pojaté a praktickým způsobem dobře provedené a fungující… Ing., Mgr. Alois Pinďák nám přednesl své zkušenosti a názory na seminář O nové evangelizaci, vedené P. Patem Collinsem CMO, vincentinským kněze z Irska, uznávaným a vynikajícím kazatelem na mezinárodních konferencích a také hudebníkem a univerzitním profesorem. (Na webu jsou k dispozici některé z jeho přednášek, které přednesl nedávno v ČR.)

Spolubratr Alois přednesl definice jednotlivých téma, či kapitol, skrze které se celý proces evangelizace vine. Každá kapitola je samostatný celek, který si vyžaduje samostatné hlubší vysvětlení. Nicméně i tak se dalo z této přednášky načerpat mnoho nového.

Najde se i několik fotografií ze setkání:

Mohlo by se vám líbit...