A co na to manželka?

Trvalí jáhni jsou obvykle ženatí a tak jsme se přímo zeptali jedné z manželek…

Manželka Mgr. Václava Flejberka , Marta Flejberková poskytla pro náš web krátký rozhovor, ve kterém se hlavně ptáme, co se změnilo v životě manželky člověka, který přijal jáhenskou službu.

Otázka: Co se tedy změnilo ve vašem životě, od doby kdy váš manžel přijel svěcení trvalého jáhna?

Tak nejvíce je znát to, že už nestuduje. Pět let studia při zaměstnání je opravdu na životě rodiny znát. Teď je prostě více času na všechno… Další konkrétní věc je to, že se mnou nesedí v lavici, ale je u oltáře. Možná, že je to maličkost, ale po tolika letech společné účasti na mši svaté si na novou situaci zvykám. Další skutečností je, že po nedělní mši svaté nejde rovnou domů, ale navštěvuje několik nemocných starších lidí a donáší jim Nejsvětější Svátost.

Otázka: Domníváte se, že je služba jáhna ve farnosti potřebná?

Myslím si, že taková služba je potřebná. Především ve větších farnostech, kde má kněz na starosti více vesnic, případně více kostelů nebo škol. Životická farnost je takovou trochu výjimkou, protože není moc velká. Zde manžel vypomáhá, jak jsem již řekla, při návštěvě nemocných nebo starých farníků a také vyučuje náboženství v naší škole a věnuje se i skautům.

Otázka: Co by jste vzkázala manželkám kandidátů jáhenství, kteří v současné době prožívají jáhenskou formaci.

Myslím si, že se nemají čeho obávat. Faktem je, že studium ubere rodině nějaký čas, ale na druhé straně jde o dočasnou okolnost. Naše rodina „zvládla“ studium bez zásadních problémů. Po vysvěcení je pak každý případ individuální, protože každá farnost má svá vlastní specifika. Myslím si ale, že pokud toto vše upřímně vložíme do Božích rukou, nemůžeme očekávat žádné katastrofické scénáře, protože Bůh si jistě nepřeje, aby služba jáhna měla zásadně negativní dopad na rodinu.

Otázka: A teď otázka z jiného „soudku“. Jsme právě po mši svaté; co pro Vás znamená setkání s Bohem ve svatém přijímání?

Je to skutečná posila, vzpruha, setkání s Tím, kdo nás nepochopitelně miluje. setkání s někým, kdo nás přijímá takové jací jsme… Odpouští, nevyčítá, má pochopení, přijímá nás i s našimi slabostmi a nedokonalostmi.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...