Obnova kněžských závazků

Zelený čtvrtek je den, kdy Kristus ustanovil Eucharistii a přikázal svým učedníkům, aby to činili na jeho památku. A tak není divu, že v tento den také kněží obnovují své kněžské závazky.

I v naši diecézi se tak stalo. Náš biskup otec František kolem sebe shromáždil své kněze a jáhny a během slavnostní bohoslužby na jeho výzvu kněží obnovili své závazky. Tomuto aktu byli přítomni jáhni, bohoslovci, členové řádů, ministranti a samozřejmě také Boží lid.

Uprostřed mše svaté otec biskup požehnal oleji nemocných, který se pak bude celý rok používat při udělování svátosti nemocných. Na závěr bohoslužby pak biskup spolu s celým kněžstvem požehnali olej katechumenů, v jehož síle se katechumeni před křtem zříkají Zlého a který jim také – skrze milost Boží – umožňuje lépe poznávat Evangelium. Požehnán byl také olej zvaný „křižmo“, kterým se pak udělují všechna ostatní mazání olejem.

Několik fotografií připomene celou slavnost a je také pozvánkou pro ty, kdo se letos těchto okamžiků neúčastnili – příští rok jsou zváni.

Mohlo by se vám líbit...