Saleziáni Don Bosca kráčejí s Romy

Měl jsem možnost se zúčastnit ve dnech 20.-23. 11. 2009 Mezinárodní konference o pastoraci Romů, která proběhla v Košicích.

Motorem pro svolání konference byl don Václav Klement světový   rádce   pro   misie,   který   povzbudil   k   větší   pozornosti   vůči   těmto adresátům salesiánského  poslání.  Poprvé  se  salesiáni  celosvětově  ve  133  zemích  dozvědí,  co  se  děje  v 10  provinciích  Evropy  pro  Rómy.

Byli  zde  spolubratři  ze  Španělska  (už  v  této  oblasti pracují  přes  30  let),  Nizozemí,  Belgie,  Itálie,  z  Maďarska  přijel  indický  ředitel  komunity  s dalším spolubratrem a 7 kantory z věhlasné školy z Kazincbarcika, nechyběl Jozef Lančarič, který je koordinátorem pastorace Romů v Německu. Nejvíce účastníků bylo samozřejmě ze Slovenska (nejen ze salesiánské rodiny). Z naší provincie byla přítomna díla z Teplic (včetně zástupkyně  Charity  z  Mostu),  Českých  Budějovic,  Ostravy,  Havířova  a  bulharské  Staré Zagory. Ve jménu hlavního představeného hovořil don Václav Klement o tomto tématu, jako o  novém  misionářském  poslání  salesiánů.  Rómové  jsou  etnická  skupina,  které  se  chtějí salesiáni zvlášť věnovat. Je třeba odstranit tisícileté předsudky, otevřít oči pro realitu a stavět mosty.  Na jiných kontinentech Rómy nemají. Je ovšem těžké být misionářem ve vlastní zemi. Preventivní systém Don Boska je pro nás velký dar Boží, je to ale zároveň i způsob života.  A  tento  dar  i  způsob  života  právě  salesiáni  přinášejí  pro  práci  s Rómy.  Je  to  s církevním schválením a je to práce na našem posvěcení.

Hlavním organizátorem byl Petr Bešenyei, který se tomuto poslání věnuje už 20 roků. Díky jeho disponibilitě a schopnosti nechat se vést Božím Duchem vyrostlo v Bardějově na sídlišti Poštárka  obdivuhodné  dílo:  kostel  zasvěcený  prvnímu    blahoslavenému    Rómovi  Zefirinu Jimézovi  Malla,  mateřská  školka  a  základní  škola,  výchova  ve  volném  čase,  katecheze, sociální   práce.   Toto   dílo   jsme   mohli   navštívit   v   neděli   odpoledne   včetně  prohlídky bardejovské baziliky. Romské děti a žáci z tamní spojené mateřské a základní školy připravili pro  účastníky  konference  kulturní  program  a  před  společným  večerem  ve  školní  jídelně  s romskou lidovou kapelou se pomodlili mezinárodní růženec.

Zajímavé  byly  prezentace  jednotlivých  aktivit  a  projektů  ve  výchovné  a  pastorační  práci  s  Romy  včetně  reflexe  preventivního  systému,  která  posléze  probíhala  v  pracovních skupinách. Nejvíce oslovující pro mě bylo svědectví samotných Romů – italského spolubratra Salvatore Pollicina a slovenského ředitele školy  ing. Jána Hero  – a setkání s lidmi, kteří se tomuto  poslání  věnují  naplno  (někteří  už  několik  desetiletí),  a  přitom  z  nich  vyzařuje  Boží světlo  pro  toto  etnikum.  Také  bohoslužby  doprovázené  romskou  kapelou  z 8  tisícového romského sídliště Luník IX v Košicích byly velkým impulsem.

Z  mnoha  podnětů,  které  na  konferenci  zazněly,  alespoň  jeden  od  výše  zmíněného  Petra Bešenyeiho:  „Preventivní  systém  v  romském  prostředí  je  o  naší  bezmezné  trpělivosti, sebeovládání,  vytrvalosti  a  vyčkávání  na  příležitost,  na  okamžik,  kdy  se  to  všechno  změní  a  otočí:  na  bourání  anonymity  a  postupném  odstraňování  agresivity,  čekání  na  změnu mentality  jednotlivce  i  osady…  Je  k  tomu  třeba  dostatek  času,  který  musíte  mezi  Romy promodlit a protrpět. Bůh Tě má rád, má pro Tebe připravený nádherný plán pro život. On ho naplní, od tebe stačí jen souhlas.“

Jindřich Honěk, ASC

Společná fotografie ze setkání:

Mohlo by se vám líbit...