Maria Hilf

Italsky modrá obloha a sluníčko smějící se doširoka nás uvítalo na diecézní pouti kněží a jáhnů u Panny Marie ve Zlatých horách. Hned na začátku jsme za předsednictví našeho otce biskupa Václava a účasti mnoha diecézních i řadových kněží slavili Eucharistii, oslavu Boha „par excellence“.
Po mši svaté zazněla velice zajímavá přednáška na téma:„Úcta k posvátným předmětům – zbožnost, nebo modloslužba?“ P. Jana Houkala, ThD.  Přinesla neotřelý a také úsměvný pohled na ostatky, „svaté“ předměty a jejich uctívání. A ovšemže také i dotazy, náměty a diskusi. Přednáška je díky laskavosti P. Houkala na tomto místě k dispozici ke stažení
Poté přišel čas na občerstvení a kupodivu i pokračující diskusi o právě ukončené přednášce. Ta ovšem už probíhala v kroužcích, které se spontánně utvořily kolem stolů.
Přestávka na jídlo, společenství, výměnu novinek a názorů a malý odpočinek skončila a následoval závěr naši pouti. A kde jinde, než před svatostánkem při adoraci a s přijetím požehnání.
A na odpolední cestu zpět stále svítilo a hřálo sluníčko…

Mohlo by se vám líbit...