Setkání s biskupem Františkem

Adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den… Ano, tak přesně  možná některým diákonům vytanula na myli slova básníka Erbena. Vždyť pohled na adventní věnec, který bylo vidět před obětním stolem kaple biskupství k něčemu takovému přímo vybízel.

A naše adventní setkání mělo tentýž adventní charakter. I homilie otce biskupa, který byl hlavním celebrantem mše svaté, nabídla jednu z hlavních adventních myšlenek: obnova sama sebe.

Adventní setkání s otcem biskupem pak pokračovalo tématem „Místo jáhna ve farnosti“. V něm nám náš biskup František Václav předestřel svůj pohled na naši službu ve farnosti a samozřejmě i v diecézi. Slyšeli jsme – jistě podnětné – myšlenky o naší osobní spiritualitě, o naší liturgické službě a také i o naší službě na poli katecheze, či „obyčejném“ setkávání se s potřebnými.

Otec biskup také poděkoval všem nám, jáhnům diecéze, za naši službu a nasazení pro Církev. Děkujeme otče biskupe! Konec tématu zcela přirozeně patřil diskusi.

Zazněly také i organizační záležitosti a další informace. A abychom nezapomněli, dostali jsme i kartičky s termíny jáhenských setkání pro příští rok.

Naše společenství pak pokračovalo společenstvím u stolu – a bylo jistě hodně příjemné…

A na závěr si můžete prohlédnout pár snímků z tohoto setkání.

Mohlo by se vám líbit...