Poslední zimní setkání

Poslední zimní setkání trvalých jáhnů předznamenal (doufám) poslední letošní sníh, který v noci napadl. Sněhu opravdu mnoho nebylo, zato nás se sešlo podstatně více (posuďte sami a podívejte se na fotky). Že by kvůli ohlášenému tématu přednášky? Vůbec bych se nedivil. Tématem byl (už osvědčený) Starý zákon a přednášejícím (už také osvědčený) otec Pavel Moravec.
Nicméně předtím samotným tématem bylo třeba „vyřídit“ některé záležitosti. Jednak bratr Miroslav Poloch slavil tohoto dne jmeniny- takže blahopřání. A ne dost toho. Také spolubratr Josef Janšta slavil pěkné životní kulatiny a navíc i dvacáté výročí svého svěceni na trvalého jáhna. A tak jsme blahopřáli, připili na zdraví a také zkusili i malé občerstvení.
Pak už jsme se společně s otcem Pavlem věnovali Starému zákonu.
Na počátku jsme diskutovali nad nově vydanou Jeruzalémskou biblí a shodli jsme se na to, že jde o pozoruhodný počin, který – doufáme –  bude mít vliv nejen na naši generaci.
Samotné téma Starého zákona tkvělo v knize Jozue, především v částech o překročení Jordánu, pádu Jericha, povolání Gedeona a zničení baalovy svatyně. Odborné a přesto poutavé; vážné a přesto mnohdy úsměvné vyprávění otce Pavla krásně (a bohužel rychle) plynulo.
Myslím, že ti, kdo nepřišli, přišli o hodně. Mohou se ale – spolu s námi – těšit na další podobné téma ze Starého zákona.

Mohlo by se vám líbit...