Maria Hilf a pouť kněží

Poutní místo nás přivítalo pošmourným počasím, které v Jeseníkách není řídkým případem. Přesto se nás –  kněží, jáhnů a i laiků – sešlo hodně.

Na samotném počátku zazněla modlitba breviáře a hned potom následovala přednáška známého polského kněze, psychologa a popularizátora jezuity P. Józefa Augustyna, na téma „Kněz, zpovědník a penitent“. Zajímavá přednáška osvětlovala současné problémy a hříchy v Církvi v kontextu Evangelia a odkazu lásky Ježíšovy, ke které jsme všichni povolání. Slyšeli jsme o tom, jak se hřích zakořeňuje v člověku a jak ničivě a dezintegrálně působí v psychice, duši a celé lidské bytosti. Zcela jistě nám dala mnoho podnětů pro přemýšlení a jasnější uvědomění, co vše sebou přináší hřích.

Po mši svaté, jejímž hlavním celebrantem byl, jak jinak, otec biskup František, a při níž opět promluvil P. Józef Augustyn, byl  čas na občerstvení. A k tomu nám, alespoň na chvíli, zasvítilo sluníčko.

Závěrem společného setkání, při diskusi, odpověděl o. Augustyn na naše otázky a shrnul to podstatné z dopolední přednášky a mešní homilie. Nakonec jsme přijali svátostné požehnání a rozjeli se do svých farností.

Bylo to – a to opravdu – nejen příjemné ale také přínosné a jistě i požehnané setkání. Bohu díky.

I pár fotografií z pouti se najde…

Mohlo by se vám líbit...