Být manželkou trvalého jáhna a současně matkou kněze

Paní Marta Janštová je manželkou trvalého jáhna naší diecéze. A nejen to. Je také maminkou kněze, který z této rodiny vzešel.  Být manželkou trvalého jáhna a současně matkou kněze – to opravdu není běžné. Proto jsme paní Janštovou pozvali ke krátkému rozhovoru.

Jaké to je mít manžela trvalým jáhnem?
Je to krásné, ale leckdy i složité. Myslím si, že skrze manželovo trvalé jáhenství žijeme více modlitbou, více sjednoceni s Církví, s jejími jednotlivými členy… Manžel pracuje hodně s dětmi a to samo o sobě přináší krásné okamžiky.

Klade manželova služba nějaké specifické požadavky na vás jako manželku?
Některé věci, které manžel připravuje pro děti, děláme spolu. Třeba přípravu růžných soutěží, nebo materiálů k jeho činnosti. Ale především mnohé věci konzultujeme. Je to pěkná, ale někdy i náročná práce. Jinak samozřejmě žijeme podobně jako v jiných manželstvích – radosti i starosti… Ale když se mají dva mezi sebou rádi a k tomu oba mají rádi Pána Boha, tak jde všechno mnohem lehčeji! Manželovu službu vnímám pozitivně.

Jaká byla manželova cesta k trvalému jáhenství z pohledu jeho manželky?
Manžel je trvalým jáhnem už dost dlouho. Byl vysvěcen v roce 1990 v Olomouci otcem biskupem Vaňákem. Tehdy to všechno byly krásné a nové skutečnosti, které bylo třeba uvést do praxe. Na trvalé jáhenství byly různé názory a musím říci, že ne všechny z nich byly pozitivní. Dneska je už situace jiná. Vnímám opravdu velký posun v této oblasti.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...