Výročí založení kostela na Morávce

Každý kostel tvoří dominantu vesnice či města a proto oslava dne založení místního kostela je vždy důvodem k radosti…
Společenství věřících z farnosti Morávka si v neděli 22. července 2007 slavnostní mší svatou ve 14.00 hodin připomnělo významnou událost. Uplynulo 200 let od okamžiku, kdy byl položen základní kámen farního kostela sv. Jana Nepomuckého na Pražmě.

Slavností mši svatou celebroval Mons. Marcel Tesarčík, generální vikář ostravsko-opavské diecéze. Spolucelebranty byli Mons. Rudolf Sikora, děkan frýdeckého děkanátu, P. Rudolf Szwienczek, bývalý farář ve farnosti Morávka, P. Edmund Kempný, bývalý kaplan ve farnosti Morávka, P. Andrej Wójcik, současný farář farnosti a P. Radek Drobisz, farář ze sousední farnosti Skalice. Jako jáhnové přisluhovali Vladimír Zelina z farnosti Kobeřice, Jan Breník z farnosti Ostrava-Mariánské Hory a Miroslav Zelina z místní farnosti sv. Jana Nepomuckého.

V průběhu slavnostní mše byl také generálním vikářem požehnán obecní prapor obce Pražmo, jejíž obyvatelé si připomněli 230 let od založení obce. Mše svaté se také zúčastnili zástupci hasičského sboru obce Pražmo, protože jejich dobrovolný sbor již v obci působí 80 let.

Po slavnostním požehnání praporu pokračovala oslava na farní zahradě, kde se shromážděná církevní obec veselila za zvuků cimbálové muziky. Zástupci obce Pražmo, pak k pobavení všech shromážděných zazpívali nově složenou hymnu obce Pražmo a z úst autora textu hymny si pak všichni vyslechli místním nářečím historii vzniku obce Pražmo.

Mohlo by se vám líbit...