Tři noví diakoni

V sobotu 22. června 2012 otec biskup František vysvětil tři jáhny pro naši ostravsko-opavskou diecézi. Stalo se tak při slavnostní bohoslužbě v konkatedrále v Opavě.

Bohoslužba začala písní „Ejhle oltář Hospodinův září“ a dlouhým liturgickým průvodem, který naznačoval, že se slavnosti účastnilo množství kněží, jáhnů i ministrantů. I samotná konkatedrála byla zaplněna Božím lidem.

V homilii otec biskup připomenul, že sice jáhni jsou svěceni především „pro službu“, nicméně služba je úkolem nás všech a každý z nás má „sloužit“ na svém místě. A je jedno, jestli se jedná o místo kněze, jáhna, otce či matky rodiny. Vždyť ani samotný Kristus nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil.

Během mše svaté byli pak vysvěceni: David Powiesník z Karviné z farnosti Povýšení sv. Kříže, Jakub Štefík z Kunína z farnosti Povýšení sv. Kříže a k trvalému jáhenství byl vysvěcen Pavel Kupčík z Kopřivnice z farnosti sv. Bartoloměje.

„Te Deum Laudamus“, které pak na závěr zaznělo jako poděkování Bohu za všechny přijaté dary a milosti bylo jistě vyjádření vděku všech přítomných.

Novým jáhnům přejeme a vyprošujeme stálou Boží přízeň a Boží pomoc k vytrvalé službě jáhna.

Nezapomeňte si také přečíst osobní vyznání nově vysvěceného trvalého jáhna! Pavla Kupčíka jsme během jeho přípravy k jáhenství trochu „vyzpovídali“, takže si tento rozhovor můžete přečíst také.

Fotografie, které pořídil P. Zuchnický přibližují celou slavnost.

Mohlo by se vám líbit...