Pohled po šesti letech

Trvalý jáhen Jan Breník slouží v ostravské farnosti Ostrava-Mariánské Hory. Byl vysvěcen v roce 2006 a tak už má nějakou řádku let služby za sebou.  To je ovšem důvod pro krátký rozhovor.

Jaký máte pohled na službu trvalého jáhna nyní, po šesti letech od svěcení?

Určitě velice pozitivní, to především!  Tato služba mě velice naplňuje a rád ji vykonávám.

Co je konkrétní náplní služby trvalého jáhna Jana Breníka?

Otec biskup nám klade na srdce, že jsme diakoni také pro své rodiny a protože mám třináct vnoučat, tak mnoho svého času s mojí manželkou věnujeme právě vnoučatům a jejich rodinám a ovšemže také své farnosti. Ve farnosti se zabývám hlavně pravidelnými návštěvami nemocných, kterým také donáším Eucharistii. Na území naší farnosti jsou dvě zařízení pro staré spoluobčany a obě zařízení pravidelně navštěvuji. Kromě toho samozřejmě dělám přípravy na křty, svátosti manželství a také vypomáhám ve farní kanceláři. Církevní svatební obřady, poslední rozloučení se zemřelými i křestní obřady také patří k mé službě.

Vyskytne se občas i požadavek na mimořádnou, ne zcela běžnou službu?

Ano, právě docela nedávno se u nás opravovala farní budova a bylo třeba všechny prostory vymalovat. Tak jsem se tohoto speciálního úkolu ujal – koneckonců svědčit o Bohu a víře v něho lze těmi nejrůznějšími způsoby… Možná jsem tak trochu dal příklad i ostatním lidem ve farnosti. To znamená, že jsem v této službě, k mojí radosti i k radosti našeho pana faráře,  nezůstal osamocen

Děkujeme za příjemný rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...