Zelinovi:Jak to vidím já a jak totéž vidí manželka?

Já to vidím takhle, ale moje manželka to vidí jinak… Rozdílný pohled nemusí nutně znamenat něco negativního, možná je znamením vzájemného doplňování. Funguje to tak i u manželů, kde manžel je trvalým jáhnem? To samozřejmě nevíme, ale můžeme to zjistit! Na počátku tedy stál nápad, položit manželům stejnou otázku a zjistit, jak kdo z nich vnímá danou problematiku. Postupně se pokusíme  „vyzpovídat“ některé manželské páry.

Čtenářům přinášíme druhý rozhovor na toto téma. Představujeme manžele Zelinovy: Mirka Zelinu a jeho manželku Kateřinu.

Jak jste vnímala/vnímal období rozhodování se pro cestu trvalého jáhna?

Manželka Kateřina: Netušila jsem, jaké nároky na mne budou kladeny, co to bude obnášet. V době rozhodování se nám narodilo další dítě, což naše rozhodování pozdrželo. Nicméně si myslím, že Pán nás vedl svými cestami a byl to právě On, kdo nás přivedl tam, kde nyní oba jsme.

Trvalý jáhen Mirek: Z mé strany to bylo především očekávání spojené s nadšením pro tuto cestu. Po rozhodnutí pak to bylo už „jen“ nadšení z dobrého rozhodnutí a s poznání, že mě Pán povolal.

Jak vidíte celou skutečnost nyní, když už jste na této cestě něco urazili?

Manželka Kateřina: Zcela jistě nám to přineslo mnoho milostí a požehnání pro každého z nás i pro celou rodinu. Více se učíme žít víru, ale také kolikrát to nebylo jednoduché.

Trvalý jáhen Mirek: Vnímám cestu trvalého jáhenství spíše jako radostný kříž, protože je to zcela jistě cesta radosti. Současně je často velmi těžké skloubit všechny požadavky kladené na otce, manžela a trvalého jáhna.

Kde směřuje cesta trvalého jáhna a jeho manželky?

Manželka Kateřina: Věřím, že poroste naše důvěra v Pána a doufám, že se tato skutečnost přelije i na naše děti. Protože jedině tak můžeme v tomto světě obstát a jen tak můžeme zůstat těmi, kdo nejen v Krista věří, ale také mu věří.

Trvalý jáhen Mirek: Já se snažím po všech zkušenostech neočekávat, řečeno z toho lidského pohledu, ale čekám, kde a čím mě i nás Pán povede a provede. Udělal jsem zkušenost, že pokud člověk chce řešit problémy jen a jen vlastní silou a nasazením, tak to nevede k žádnému trvalému cíli…V poslední době je to pro mne čím dál větší otázka co bude dál.

Děkujeme za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...