Biřmování ve věznici

Svátost biřmování ve věznici? Ano, možná ne běžná „záležitost“, nicméně čas od času se uděluje i ve věznici…

Magistr Emil Morav je trvalým jáhnem a působí jako jáhen-kaplan v ostravských věznicích. Nedávno proběhla ve Vazební věznici v Heřmaicích malá „slavnost“ a sice přijetí svátosti biřmování u třech vězňů. Při této příležitosti jsme jáhna Emila Morava požádali o několik slov pro náš web.

Otázka: Kdy a kde se vlastně slavnost přijetí biřmování odehrála?

Odpověď: Svátost biřmování udělil otec biskup třem biřmovancům dnem 19.listopadu letošního roku (tj. roku 2008). Byla to středa před svátkem Ježíše Krista Krále. Svátost byla udělována v naší vězeňské kapli zasvěcené právě Ježíši Kristu Králi, tedy vlastně pár dní před patrociniem této kaple.

Otázka: Jak se to vlastně stane, že vězeň přijme takovou svátost.

Odpověď: Je to poměrně jednoduché a platí tady přísloví: Příklady táhnou. Poslední svátost biřmování se ve věznici udělovala přibližně před dvěma roky a byla součástí křtu. Někteří z tehdy přítomných vězňů měli také zájem o přijetí této svátosti a tak jsem s nimi začal katechezi s přípravou na tuto svátost. Nakonec z původní skupiny osmi zájemců zůstali tři, kteří přípravu završili přijetím biřmování. Na druhé straně je ovšem třeba říci, že přijetí svátosti biřmování – ale samozřejmě i jiných svátostí – je vlastně výsledkem dlouhodobé a systematické práce s vězni. Je to, jak se říká, běh na dlouhou trať.

Otázka: Jsem si vědom, že je nutné chránit identitu biřmovanců, přesto by bylo pro čtenáře asi zajímavé něco se o nich dovědět…

Odpověď: Jistěže jejich jména není možné zveřejnit. Co však zveřejnit možné je, to jsou jejich biřmovací jména: Pavel, Martin a Jan. Jde o vězně ve věkovém rozmezí od 25-40 let a o osoby, které jsou jednak trestány poprvé, ale jiné osoby mají za sebou už více pobytů ve věznici. Žádné další údaje, pochopitelně, nejsem oprávněn sdělovat.

Otázka: Možná by bylo zajímavé vědět kolikrát už vlastně otec biskup během tvé služby jáhna ve věznici už toto zařízení navštívil, aby tu konal svou službu.

Odpověď: Ve věznici jako jáhen působím vlastně už deset let. Z tu dobu zde byl otec biskup celkem pětkrát. Z toho několikrát křtil nebo biřmoval, ale také světil vězeňskou kapli. Samozřejmě ovšem otec biskup není přítomen například při prvním přijetí svátosti eucharistie, kterých míváme asi tak osm až deset do roka.

Otázka: Můžeš nám říci, kteří kněží, kteří do věznice docházejí?

Odpověď: Pravidelně sem docházejí především tři kněží: otec Václav Gandera z Havířova, otec Martin Pastrňák z Orlové a otec Miroslav Straka z Ostravy Hrabůvky.

Děkuji za rozhovor.

Několik fotografií z této slavnosti najdete ve fotogalerii.

Mohlo by se vám líbit...