Služba bližnímu

Opět jsme se, my trvalí diakoni ostravsko-opavské diecéze, setkali po téměř dvou měsících.

Jako vždy, i dnes jsme společné setkání začali společnou bohoslužbou, kterou celebroval náš host P. ThLic. Václav Tomiczek.

A protože otec Václav je ustanoven jako nemocniční kaplan, je jasné o čem bude dneska řeč. Následující přednáška měla téma „Služba nemocničního kaplana“. Jistě bylo co poslouchat, vždyť ke službě jsme povoláni my všichni, kdo jsme křtem přijali Krista jako svého Pána. Diakoni však mají službu druhým takříkajíc“ v popisu práce“, a tak se nelze divit, že téma zaujalo natolik, že se spontánně rozvinula dlouhá debata s různými názory a pohledy, takže jsme téměř „přehlédli“ přestávku. Po ní se pak dále pokračovalo jak v přednášce, tak i v diskusi. A nutno říci, že otec Václav velice pozorně názorům naslouchal. Byly to – myslím si – dobře strávené hodiny! Čas je ale neúprosný a tak bychom zřejmě mohli diskutovat o tomto tématu klidně i do večera…

Nicméně přišlo poledne a s ním i poslední letošní zpěv „Raduj se nebes Královno“ a poté konec našeho setkání.

A nezapomeňte: další společné setkání je v sobotu 5. 10. A vezměte sebou i své manželky!

Mohlo by se vám líbit...