Přijetí akolytátu

To, že se k jáhenské službě připravují tři muži z naší diecéze, to jistě není tajemstvím. Koneckonců si o nich můžete přečíst i na našem webu.
Jeden z nich, MUDr. Jiří Riedl, přijal dnes, tedy ve středu 20.01.2012, z rukou našeho diecézního biskupa Františka službu akolyty. Tato malá slavnost se odehrála v kapli sv. Kříže při ranní mši svaté. Několik přítomných zaměstnanců biskupství vytvořilo spolu s otcem biskupem, Mons. Bohuslavem Novákem (vedoucím přípravy uchazečů o trvalé jáhenství) a Mons. Martinem Davidem, generálním vikářem diecéze, malé společenství, které této slavnosti dalo atmosféru vzájemnosti. Otec biskup se v homilii zmínil o důležitosti hlásání spásy, jejíž podstatný prvek nalezneme v posvátných biblických textech. A veřejně předčítat z Bible, to je jistě úkol, ke kterému je nanejvýš vhodné dostat pověření a také požehnání. A to se v kapli sv. Kříže dnes stalo.
Novému akolytovi přejeme do jeho služby hodně Božího požehnání a všechny potřebné milosti.

Mohlo by se vám líbit...