Josef Reichenbach slavil

V sobotu 17. května se opět sešli v prostorách biskupství trvalí jáhnové ke společnému setkání.
Příležitost byla nejen si popovídat, vyslechnout slovo povzbuzení, ale také popřát jáhnu Josefu Reichenbachovi k 75. narozeninám. V programu setkání se také dostalo na encykliku papeže Františka „Evangelii gaudium“. Jáhen Stanislav Brzóska nás seznámil s myšlenkami její druhé kapitoly. Diskutovalo se nad misijním charakterem, nad misijní dynamikou, kterou by měla žít církev, jak hlásat slovem a kdy skutkem. Odpovědnost v církvi je na každém, od pastýřů až po věřící.
Hostem setkání byl P. Mgr. Jiří Filipec, který mezi jáhny přijel ochotně až z farnosti Vápenná. Hovořil o Panně Marii. Přiblížil, jak je stále nablízku církvi, každému služebníkovi církve i každému věřícímu. Ona, pokorná služebnice Pána, nás obestírá svou tichou a skrytou přítomností. V další části se otec Jiří věnoval modlitbě růžence, jak ji sám objevoval ve své práci na závěr teologického studia. Přiblížil nám vlastní vývoj modlitby růžence, od prvních náznaků opakovaných modliteb pouštních otců po ustálení v růžencových bratrstvech, její rozvoj v průběhu staletí i její význam pro každého z nás. Nechyběly některé příklady, ve kterých se projevila síla této modlitby, včetně osobního vyznání otce Jiřího, kterému víru přinesl růženec v rukou jeho babičky.
Věřím, že účastníci setkání odcházeli „mariánsky“ naladěni, možná s trochu větší touhou učinit Pannu Marii a modlitbu růžence stálou součástí svého života a své služby.

Aleš Ligocký, moderátor trvalých diákonů ostravsko-opavské diecéze

Mohlo by se vám líbit...