Zelený čtvrtek

má své pevné místo v liturgii velikonoc. Především proto, že jde o památku na ustanovení svátosti Eucharistie, která vytryskla z věčné Lásky jako pramen k občerstvení všech, kdo po této Lásce touží. A nejen tím je tento svátek významný. Současně s ustanovením této Nekrvavé Oběti byli ustanovení i obětníci, tj. kněží, tedy ti, kdo tuto Oběť díků přinášejí jménem Božího lidu, čili těch, kdo chtějí patřit Bohu navždy, v čase tomto i v čase budoucím.

I letos se konala v katedrále slavná a posvátná Misa chrismatis, mše svatá, jejíž hlavním celebrantem byl náš biskup František. Měl kolem sebe shromážděny své kněze a jáhny, aby si připomenuli a také obnovili své závazky vůči Bohu, Církvi i svému biskupovi.

Součástí této slavné mešní oběti je i svěcení posvátných olejů, které pak Církev užívá v liturgiích následujícího roku a které jsou tak připraveny aby prostřednictvím k tomu posvěcených osob zviditelňovaly a zprostředkovávaly milosti, které nám Věčná Láska chce dávat…

Mohlo by se vám líbit...