Jáhenská svěcení v Opavě

V sobotu 23. června zažila naše diecéze ojedinělou událost. Šlo o jáhenské svěcení v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Tento den přijalo jáhenské svěcení pět mladých mužů.

Čtyři z nich, Klement Rečlo z farnosti sv. Petra a Pavla z Košic, Radoslav Skupník z farnosti sv. Jana Křtitele z Dolní Lutyně a Dušan a Vladimír Zelinovi ze Skalice, jsou bohoslovci a za rok by měli přijmout svátost kněžství. Pátý, Miroslav Zelina, byl vysvěcen na trvalého jáhna.

Právě skutečnost, že jáhenské svěcení přijali tři sourozenci, je velmi ojedinělá a nemá v historii Ostravsko-opavské diecéze obdoby. Je pravděpodobné, že obdobnou situaci doposud nezažila ani žádná z českých diecézí.

Jáhenské svěcení přijali svěcenci vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze během slavnostní mše svaté, které bylo přítomno množství věřících, takže konkatedrála byla zaplněna do posledního místečka.

Nově vysvěcený trvalý jáhen Mgr. Miroslav Zelina bude z pověření svého představeného působit ve farnosti Morávka na Frýdeckomístecku.

Mohlo by se vám líbit...