Sbírka na PMD

Druhou neděli v mezidobí, tj. 14. ledna 2007 naši farnost navštívil oblastní ředitel Papežského misijního díla jáhen Mgr. Jan Szymurda. Důvodem byla příjemná ‚povinnost‘: převzít výtěžek sbírky, která se uskutečnila ve vánočním období v naší farnosti.

Sbírka byla určena na podporu činnosti Papežského misijního díla, které působí ve třetím světě a jehož úkolem je nejen rozšiřovat Boží slovo, ale i odstraňovat bídu, hlad, nemoci a také pomáhat šířit vzdělanost budováním škol a vzdělávacích institucí.

Homilii přednesl právě oblastní ředitel PMD J. Szymurda a objasnil v ní činnost této, papežem řízené, instituce. V přímluvách zazněly prosby za misijní oblasti a zdar misijního působení Papežského misijního díla ve světě. Mešní dary přinesly děti a tyto dary symbolizovaly naše spojení s lidmi, kteří trpí chudobou, bídou, nevzdělaností a nemocemi. Mši svatou doprovodil zpěv a hudba farní scholy, která velice pěkně ‚zarámovala‘ mši svatou písněmi s misijním charakterem.

Až na konci mše svaté byla zveřejněna výše vybrané částky, do sbírky totiž přispívali věřící ještě těsně před jejím začátkem. Celkový výnos činil 12 347,50 Kč. Na tak malou farnost jakou farnost Skalice je, jde o neobvykle vysokou částku. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

O této ‚akci‘ se můžete přesvědčit na vlastní oči…

Mohlo by se vám líbit...