Setkání manželek diakonů

Setkání manželek trvalých jáhnů je opravdu dobrá věc. Ženy se také potřebují čas od času sejít, lépe se poznat, zažít pár společných chvil a také si vyslechnout něco „pro duši“. A tohle všechno se splnilo právě na dnešním setkání.

Začali jsme mší svatou, kterou v kapli Sv. Kříže celebroval P. ThLic. R. Czudek. Po mši svaté jsme se sešli v jídelně biskupství a vyslechli si zajímavou přednášku P. ThLic. Romana Czudka na téma „Spiritualita ženy“.

Jako základ tématu P. ThLic. R. Czudek uváděl apoštolské adhortaci Mulieris dignitatem papeže Jana Pavla II. Především rozvinul tři důležité pohledy na ženu a sice ženu-matku, ženu-manželku a ženu-sestru. Teto trojí a přesto jakoby jediný pohled na nás ženy nám přiblížil životní úkoly a místo každé ženy, která v průběhu života ve většině případů prochází všemi třemi obrazy. Pohled ženy-matky nám inspirativně otec Roman přiblížil na základě matky synů Zebedeových. Téma ženy-manželky bylo zase možno dobře sledovat na obraze samařanky u study. Ženu-sestru jsme si dobře uvědomily na schématu jednání sester Marie a Marty při Ježíšově návštěvě.

Přednáška byla velmi přínosná a dala nám spoustu podnětů k dalšímu přemýšlení o našem místě v rodině, společnosti i církvi.

Po obědě se spontánně „rozjela“ společná debata nad tím, jak se více poznávat, lépe setkávat, či navzájem si více pomáhat. Debata ukázala některé konkrétní možnosti, které by bylo dobré uvést do praxe. S pomocí Boží se do toho pustíme…

Nezapomnělo se alespoň na pár snímečků… .

Mohlo by se vám líbit...