Přijetí služby akolytátu

Ve čtvrtek 13.11.2009 v den svátku svaté Anežky České přijali kandidáti jáhenství Antonín Gryžboň, Jaromír Bok a Pavel Kupčík z rukou sídelního biskupa Ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem. ve mši svaté službu akolytátu.

Pro náš web jsem požádali Antonína Gryžboně o krátké vyjádření k této události: “ …tuto službu vnímám jako velmi důležitou v přípravě na trvalé jáhenství. I když ve farnosti již dlouhou dobu působím jako mimořádný udělovatel svatého přijímaní, přijetím služby akolyty jsme dostali větší odpovědnost a důvěru v přinášení svatého přijímání všem, kteří touží po setkání s Panem Ježíšem v této svátosti. Při mši svaté nám Otec biskup připomněl, že máme být užitečnými služebníky, podobně jako sv. Anežka. Proto nezbývá než se snažit být opravdu užitečným služebníkem a k tomu si vyprošovat všechny potřebné milosti.“

Všem novým akolytům přejeme hodně Božích milostí potřebných k dobrému plnění této služby.

Mohlo by se vám líbit...