Máme nového spirituála…

Z rozhodnutí otce biskupa Františka mají trvalí diakoni naší diecéze nového spirituála. Je jím od 01.11.2011 P. Mgr. Václav Koloničný, který je v době psaní tohoto příspěvku farářem ve farnosti Ludgeřovice na Hlučínsku. Věříme, že velmi brzy bude možnost přiblížit jej čtenářům našeho webu. Ať Pán Bůh žehná všemu, co bude konat ve prospěch našich trvalých jáhnů.

Mohlo by se vám líbit...