Setkání před Sesláním…

Výšková tlaková níže na ostravsko-opavskou diecézí způsobila v sobotu 30. května vytrvalý déšť . A déšť, zvlášť ten vytrvalý, někdy způsobuje deprese. Faktem ale, že mezi jáhny ten den žádná deprese nepanovala. Ono to ani není možné den před svátkem Seslání Ducha svatého. Ducha, který daruje pokoj, radost a mír…

Po mši svaté jsme obklopili našeho spolubratra, který slavil životní jubileum, a sborově jsme mu pogratulovali a samozřejmě také jeho jubileum oslavili zákuskem…

Pak už jsme se věnovali přednášce Mons. Mgr. P. Martina Davida, v současné době generálního vikáře naší diecéze. Přednáška se týkala svátosti, kterou jáhni často udělují, totiž křtu. A přednáška to byl opravdu dobře připravena. Tabuli přednášející postupně zaplnil poznámkami. Přitom jsme si hlouběji ozřejmili nejen jednotlivé části obřadu, ale i symboly při udělování této svátosti používané. Pozornosti přednášejícího neunikly ani detaly tohoto obřadu a dotazů byl „požehnaně“.

Pak ještě pár organizačních věcí, oběd… A když jsme se rozjeli do svých domovů – jen tak pro pořádek – 🙂 po dešti už nebyla ani památka…

A pokud hledáte fotky, tak ty najdete tady.

Mohlo by se vám líbit...