Pět nových jáhnů

Náš otec biskup vysvětil pět nových jáhnů…

V sobotu 20. června 2009 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě vysvětil při slavnostní bohoslužbě ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz pět nových jáhnů.

Tři z těchto nově vysvěcených jáhnů jsou jáhni, kteří za rok přijmou kněžské svěcení. Jedná se o Jozefa Kanku z farnosti Všech svatých v Majcichově na Slovensku, dále o Vlastimila Krajčoviče z farnosti sv. Bartoloměje v Kuníně a Aleše Písařovice z farnosti sv. Maxmiliána v Hukvaldech.

Ostatní dva novosvěcenci přijali jáhenství trvalé. Jsou to: Jaromír Bok z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Nového Jičína a Antonín Gryžboň z farnosti sv. Jiří v Dobré.

Novosvěcencům gratulujeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání, aby úkoly, které se svěcením přijali, plnili podle vůle toho, který jim ze své velké lásky tuto milost dal.

Mohlo by se vám líbit...