Ohlédnutí po po patnácti letech

Bruno Branny je jáhnem, který přijal svěcení před patnácti lety. A patnáct let je určitě dost dlouhá doba, aby bylo na co se ohlédnout. U této příležitosti jsme požádali spolubratra Bruna o krátký rozhovor.

Vy jste byl vysvěcen na jáhna v roce 1994. Jak vidíte svou službu v pohledu těch patnácti let?
V době, kdy jsem vstupoval do jáhenské formace, byla velká euforie po sametové revoluci a tak nás bylo hodně. Do formace pro trvalé diákony jsem se přihlásil i s mým kolegou z práce v technické kontrole na jedné z černouhelných šachet. Pravdou je, že hodně z nás postupně z formace odpadlo. Na celou tu dobu vzpomínám s velkou radostí. Svěcen jsem byl v Olomouci, protože naše ostravsko-opavská diecéze ještě neexistovala. Po vysvěcení jsem byl jáhnem v Lutyni a Doubravě, kde jsem učil náboženství jak na české tak i na polské škole a to byla radostná práce. Teď už jsem již v důchodu a tak vypomáhám jen tak, jak jsem toho schopen. V každém případě na celou patnáctiletou službu jáhna vzpomínám s radostí.

Vy jste ve „své“ farnosti postupně spolupracoval se třemi kněžími. Jak se na tuto spolupráci díváte?
No, po pravdě řečeno může to být různé. Faktem je, že někdy je tato spolupráce velmi dobrá a to samozřejmě sebou nese i bohaté plody. Někdy se ovšem kněz setká s jáhnem ve farnosti poprvé a tak neví, co si s ním počít. To je pak složitější situace, která vyžaduje hodně ohleduplnosti a pochopení na obou stranách. Je ovšem třeba říci, že v „mé“ farnosti jsem měl štěstí na výborné kněze a spolupráce s nimi byla vždy dobrá.

Myslíte si, že jáhenství má své místo v církevní struktuře?
To určitě ano. Jen kéž by nás bylo více a kéž by jsme byli víc zapáleni pro Krista a jeho Církev.

Co by jste chtěl vzkázat prostřednictvím našeho webu těm, kteří přemýšlejí o svém povolání k jáhenské službě?
Aby se této služby nebáli a aby v této otázce spolupracovali plně s vůlí Boží. Ta se projevuje skrze lidi a okolnosti a tak pokud Bůh volá k jáhenství, pak i okolnosti budou k tomuto cíli směřovat.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...