Jáhni s manželkami opět spolu

Už několik dnů před prvním poprázdninovém setkáním jáhnů a jejich manželek bylo velmi pěkné babí léto. I v sobotu den začal naprosto kouzelně. Čistě modrá obloha uvítala zlatožluté slunce a tak se hned zrána ukazovalo, že naše společné setkání se vydaří.

Pro očistu duší byl k dispozici P. Václav Filipec a také generální vikář naší diecéze Mons. P. Mgr. Martin David. Generální vikář také sloužil mši svatou a hned na počátku řekl, že pokud má být jáhenská služba opravdu plodná, nebude jednoduchá. V homilii pak připomenul, že sláva, pochvaly a poklony nejsou a neměly by být naším cílem a že je potřeba si uvědomit, že když jsme spojeni s Kristem skrze svátostné svěcení, pak jsme s ním spojeni také skrze jeho utrpení a úplné odevzdání se Otci.

Po mši svaté jsme se zaposlouchali do zkušeností a názorů manželů Bokových, kteří mluvili o tom, jak začínali, jak pokračovali  a co zažili při katechezích před přijetím svátosti manželství. Šlo o poutavé a místy i úsměvné vyprávění o jejich zkušenostech. Navíc se občas jednalo i o pohled „z druhé strany“, protože paní Boková pocházela z nevěřícího prostředí.

Bratr jáhen Jaromír Bok část jejich společných zkušeností nakonec shrnul ve své diplomové práci. Ta je s laskavým svolením autora k dispozici Knihovně našeho webu, nebo si ji můžete stáhnout kliknutím na odkaz na konci tohoto příspěvku. Už jen z poznámek, které zazněly v přednášce je zřejmé, že určitě stojí za přečtení, nehledě ke skutečnosti, že se jedná o téma dosud zpracované velmi okrajově.

A následná diskuse? Tak ta byla opravdu živá. Není divu, vždyť přípravu na manželství mívá v podstatě každý z nás trvalých jáhnů.

Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že jsme ze setkání odcházeli plni myšlenek a dojmů. Vždyť se vlastně jednalo o téma, které dennodenně žije téměř každý trvalý jáhen, tedy manželství.

Bokovým jistě patří díky za pěkné dopoledne – a nejen Bokovým. Sluníčko a modrá obloha nás doprovodilo i na cestě domů.

Malý „obrazový průvodce setkáním„, je také k dispozici.

Diplomová práce: Účast laických spolupracovníků

Mohlo by se vám líbit...