Manželství s trvalým jáhnem… co přináší?

Hana Moravová je manželka trvalého jáhna ostravsko-opavské diecéze Emila Morava, který se stal trvalým jáhnem ještě před listopadovou revolucí. Požádali jsme ji o krátký rozhovor, protože si myslíme, že má co našim čtenářům a návštěvníkům tohoto webu co říci.

Paní Moravová, Vy jste už dlouho manželé a Váš manžel Emil je letos již dvacet sedm let trvalým jáhnem, takže už můžete leccos posoudit a porovnat… Jaký je společný život s trvalým jáhnem?

Vychovali jsme pět dětí, takže je pochopitelné, že mnohé věci nebyly jednoduché. Někdy byly okolnosti „jen“ nepříznivé a někdy byly opravdu těžké, ale nikdy nebyly takové, že bych měla chuť všeho nechat a rezignovat na rodinu, manžela, církev. Vidím v tom všem Boží pomoc a podporu, takže nemohu říci, že bych měla důvod si stěžovat.

Jak vidíte institut trvalého jáhenství v církvi pod zorným úhlem dlouholetého trvalého jáhenství Vašeho manžela.

Vzhledem k tomu, že naše krajiny neoplývají dostatkem kněží, myslím si, že trvalý jáhen je dobrým a potřebným článkem univerzální Církve. Může vždy nabídnout pomoc tam, kde z nejrůznějších důvodů nemůže působit kněz. Ale i jako manžele nás tato služba spojovala a spojuje. Některé věci jsme totiž mohli dělali spolu, ať už to byly přípravy na manželství, křty anebo výuka náboženství – sama jsem totiž vystudovala katechetický kurs.

Vystudovala jste katechetický kurs, Váš manžel je trvalým jáhnem, Vy sama jste aktivním věřícím člověkem. Co Vám víra přináší do života?

Co mi osobně víra přináší do života? Na tak složitou otázku není jednoduchá odpověď… Tak jak se člověk vyvíjí a mění a jak se mění jeho pohled na svět a život, tak se mění a vyvíjí i osobní vztah k Bohu. Pro mě víra byla a je dosud tím, co ukotvuje můj život a pomáhá mi přenést se přes různé těžké okamžiky života, co mi přináší odpovědi na otázky o smyslu světa, života a mé existence. Nemohu si představit, že bych mohla žít bez Boha a bez víry.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...