Maria Hilf po šesté!

Druhé květnové úterý? Ano, čas pro pouť kněží a jáhnů naší diecéze k Panně Marii do Mariahilf ve Zlatých horách. Letos už po šesté!

Přivítala nás sice vlezlá zima, která je v tomto období v horách docela běžná, na druhé straně – bylo zde hřejivé společenství spolubratří, které se projevilo nejen při společné mši svaté, ale i při společném sdílení během občerstvení… Ale pěkně popořádku!

Pouť zahájil otec biskup František společnou mší svatou se svými kněžími a jáhny. Homilie byla zaměřena na to, jak má (či by měl) vypadat život kněze. Hned po mši svaté začala přednáška P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm na téma „Svatý Duch v životě kněze“. Jistěže, název přednášky mluvil jasně o kněžích, ale ve skutečnosti se stejnou měrou dotýkal i nás jáhnů. Přednáška byla nejen poutavá, ale i úsměvná a především jsme si z ní mohli odnést mnoho pro svůj život, který je zasvěcen službě Bohu a bližnímu. Díky technice si přednášku můžete stáhnout a poslechnout i vy, kteří jste se z různých důvodů nemohli pouti účastnit. Za poslech rozhodně stojí, protože otec Vojtěch prostě „umí“! Ke stažení je díl I a díl II. Záznam se podařilo pořídit díky Petru Kubiznovi, za což mu patří velký díky.

Sdílení, výměna zkušeností, nové zprávy, setkání s přáteli i méně známými spolubratry a samozřejmě občerství. To vše mělo svůj čas po přednášce.

Závěr pak patřil výstavu Nejsvětější Svátosti oltářní a adoraci, kterou vedl otec biskup František. Závěrečné požehnání udělalo tečku za touto poutí. A nezapomeňte: za rok na shledanou!

Mohlo by se vám líbit...