FaraFest 2007

V sobotu třicátého června odpoledne startoval druhý ročník FaraFestu ve farnosti Skalice.

FaraFest 2007 byl, konec konců stejně jako loňský FaraFest 2006, akci farní scholy. Schola se na celou akci důkladně připravovala a to několik týdnů předem. Napřed vznikl rámcový program, který se postupně doplňoval o jednotlivá vystoupení. Kromě toho bylo třeba zajistit lavičky a stoly, stánky s občerstvením, dětský koutek, houpačky, prolézačku, čajovnu a přípravnu kávy, pódium, seřídit zvukovou aparaturu, osvětlení, zorganizovat obsluhu a rozdělit zodpovědnosti a úkoly a spoustu dalších detailů a maličkostí.

FaraFest má být neformálním setkáním farníků a nejen jich. Cílem bylo pozvat k účasti i ty, kdo se necítí být věřícími, společně se pobavit, popovídat si, navázat nová přátelství, utužit již existující a zjistit, že i přes rozdílnost názorů můžeme sdílet spoustu společných pohledů na život. Po ukončení mohla schola konstatovat, že oba cíle byly naplněny.

Jistě k tomu přispěl bohatý program a dobrá organizace celé akce. Neoficiálně program začal mší svatou pro scholu ještě před otevřením FaraFestu pro veřejnost a ukončen byl ve 23:00 hodin adorací v kostele.

Pro ty, kdo by se chtěli o FaraFestu dovědět více, anebo se jej nemohli zúčastnit, je připraven obrazový průvodce, FaraFestem 2007.

Mohlo by se vám líbit...