Rozhovor s delegátem pro trvalé jáhny

P. Mgr. Martin Šmíd nám přibližuje funkci delegáta pro trvalé jáhny…

P. Mgr. Martin Šmíd je nejen duchovním správcem farnosti Pustá Polom, ale také delegátem biskupa ostravsko-opavské diecéze pro trvalé jáhny této diecéze.

Co je obsahem této funkce, jaké úkoly z ní vyplývají a také jak otec Matrin vnímá úlohu trvalého jáhna v Církvi. To jsou otázky, které mohou být veřejnosti málo známé a proto jsem otce Martina požádal o krátký rozhovor.

Otázka: Otče Martine, co je Vaším úkolem, jako delegáta biskupa pro trvalé jáhny?

Odpověď: Delegát biskupa je vlastně jeho prodlouženou rukou. A to v té věci, ke které byl pověřen. V mém případě je to služba trvalým jáhnům. Samozřejmě mám být na prvním místě jáhnům otcem. Tedy tím kdo jim je nablízku, na koho se mohou obrátit apod. Rád bych, kdyby se mezi námi podařilo vytvořit bratrský vztah a to nejen formální. Pak k mým úkolům samozřejmě patří i určité věci správního rázu jako je vnímat, a spolu s dalšími pověřenými zkoumat nové kandidáty o službu a také jim v období jejich přípravy podle možností pomáhat. Ještě by se o mé službě určitě dalo hodně povídat. Ale v tomto vidím takové hlavní směry, kterými by se měla ubírat. Ale je také potřeba určitě naslouchat Duchu Svatému. A ještě bych zapomněl, také všechny trvalé jáhny samozřejmě nosím v srdci a předkládám Bohu v modlitbě.

Otázka: O prvních jáhnech čteme už ve Skutcích apoštolů, jedná se tedy o službu, která byla zřízena v Církvi od samotného počátku. Postupem doby však přestala být využívána a trvalí jáhnové nebyli vysvěcováni. Druhý vatikánský koncil tuto službu obnovil. Co Církev vedlo k obnově trvalého jáhenství?

Odpověď: Já jsem samozřejmě nebyl u toho, když byla služba trvalých jáhnů obnovována, ale můj názor je, že kromě praktické stránky věci, kterou je jejich konkrétní pomoc a to nejen při liturgii, je zde určitě i to, že na „louce církve“ je zase nový květ, který tuto louku činí více pestrou. Jinými slovy: specifická spiritualita trvalého jáhna je dalším obohacením pro církev. Já to aspoň vnímám ve svém životě, od té doby, kdy jsem se s trvalými jáhny začal v rámci své služby setkávat.

Otázka: Jak konkrétně podle Vašeho názoru může sloužit trvalý jáhen ve farnosti, ve které byl biskupem ustanoven ke službě?

Odpověď: Těch možností je vždy velmi mnoho a také do jisté míry závisí na charismatech konkrétního člověka. Určitě bych službu trvalého jáhna neviděl jen ve službě při liturgii mše svaté. Ve svém kněžském životě jsem službu trvalého jáhna, měl možnost vidět na svém kaplanském místě. A viděl jsem, že opravdu svému faráři velmi pomáhal při běžné pastoraci v městské farnosti. Ale dokážu si představit i úplně jiný způsob konkrétní služby jáhna v církvi. A ve společenství trvalých jáhnů naší diecéze to také je vidět. Je to služba od vězení, přes charitu, školství, jinou pedagogickou činnost … Myslím, že Duch svatý sám nejlépe volá služebníky k různým službám, které jsou potřeba na tom konkrétním místě.

Otázka: Jáhen je podle Skutků apoštolských prvním spolupracovníkem místního biskupa. Jak se tato spolupráce s biskupem Ostravsko-opavské diecéze daří a jaké konkrétní plody přináší?

Odpověď: Tak v naší diecézi je ta spolupráce přímo jako z dob apoštolů, protože si pan biskup jako svého sekretáře, tedy svého nejbližšího spolupracovníka, vybral přímo jednoho z trvalých jáhnů . Myslím, že konkrétním plodem je to, že díky Alešovi jsou všichni trvalí jáhnové tak nějak biskupovi blíže.

Otče Martine, děkuji Vám za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...