Brněnský generální vikář mezi námi

Konečně po několika zamračených listopadových dnech vysvitlo sluníčko a to jistě proto, že se dneska konalo setkání trvalých diakonů naši diecéze… 😉

Program byl jasný: mše svatá, přednáška na téma „kněz Jan Bula“, společenství při obědě a četba části dokumentu Plenárního sněmu Církve ČR.

Při mši svaté, kterou celebroval Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, vzpomenul dvacáté výročí sametové revoluce, která se úzce váže na svátek sv. Anežky České, který jsme slavili den předem. Připomenul nám, že tato revoluce nebyla dílem lidí, jak by to na první pohled mohlo vypadat, ale především dílem Boha a zprostředkovaně tehdy probíhajícímu Desetiletí duchovní obnovy.

Pak jsme se sešli v jídelně a hned na počátek jsme společně pogratulovali spolubratrovi Emilu Moravovi, který slavil dvacáté páté výročí svého svěcení k trvalému diakonátu a tak zaznělo i naše „živijó“.

Otec generální vikář Jiří Mikulášek nám poté přiblížil úlohu kněžství a kněze obecně, protože právě probíhá Rok kněží. Jeho pohled byl inspirující a ukázal nám spojitosti, které nám mohou na první pohled poněkud unikat a to i ve vztahu k jáhenskému svěcení. Čerpal při tom ze svého bohatého života kněze – služebníka Církve a služebníka věřících.

Také jeho hlaví téma: „kněz Jan Bula“, bylo zajímavé. Jméno tohoto kněze mnozí z nás v souvislostech s komunistickým pronásledováním a mučením slyšeli, ale seznámit se s detaily a neznámými skutečnostmi jeho smrti – to bylo něco jiného.

Před obědem jsme se pomodlili modlitbu Anděl Páně, ostatně jako vždy, a pustili jsme se do vzorně připraveného jídla.

Po kratičké přestávce jsme se pak zaposlouchali do části textu z Dokumentu plenárního sněmu, který nám přečetl spolubratr Josef Reichenbach.

A závěr? Listopadové setkání je pryč, ať žije to prosincové… Jen pro pořádek: koná se 12. prosince.

A kdo by si chtěl toto setkání připomenout….

Mohlo by se vám líbit...